Instalacije računalnih mreža / LAN / Wi-Fi

Pružamo izradu računalnih i mrežnih instalacija po najnovijim standardima prilagođenim svakom zahtjevu klijenta u svim područjima poslovanja.

Elektroinstalacije jake struje

Cjelovita rješenja za kompletne električne mreže, uključujući sve radove na montaži i dokumentaciju potrebnu za priključak na mrežu.

Elektroinstalacije slabe struje

Kabliranje i spajanje. Testiranje trenutnih instalacija.

Popravak i rad na već postojećim instalacijama.

Konzultantske usluge pri projektiranju, izvođenju i uvođenju računalnih mreža u pogon.

Izvrsnu kvalitetu rada na instalaciji, testiranju i podešavanju rada LAN i Wlan mreža.

Planiranje i implementacija neprekidnih napajanja za serverske sobe i radne jedinice.

Vrhunska kvaliteta materijala i opreme.

Imate pitanja? Pošaljite nam poruku!